Over onze organisatie

Stichting Monumentenwacht Overijssel is een particuliere organisatie met als (statutaire) doelstelling:

a) Het voorkomen van verval van gebouwde, groene en archeologische monumenten in de provincie Overijssel door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen gericht op duurzame instandhouding van deze monumenten, onder meer door:

  • het uitvoeren van regelmatige inspecties van een zo groot mogelijk aantal monumenten en eventueel (doen) verrichten van kleine herstelwerkzaamheden;
  • het periodiek monitoren van de staat van onderhoud van zoveel mogelijk monumenten.

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c) De stichting beoogt níet het maken van winst.

Inspectie van museum ANNO in Zwolle

In Overijssel inspecteren wij bijna 2.650 panden, objecten, groen of archeologisch erfgoed.

Onze organisatie maakt onderdeel uit van de moederorganisatie stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O, van waaruit wij ook de provincies Drenthe, Flevoland en Fryslân bedienen.

Onze (zowel praktisch als theoretisch opgeleide en zeer ervaren) Monumentenwachters werken vanuit drie vestigingen (in Overijssel vanuit Dalfsen) en hebben een vast rayon.

Ons beleidsplan wordt op dit moment geactualiseerd. Wit u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

In ons jaarverslag 2021, te downloaden vanaf onze pagina nieuws en publicaties, kunt u dan ook veel informatie vinden over het werk van de Monumentenwacht in Overijssel.

Omdat wij een ANBI-status hebben, publiceren wij op tevens het standaardformulier ANBI publicatieplicht. U kunt deze hier inzien.

NB. Het standaardformulier ANBI publicatieplicht en ook het jaarverslag 2021 zijn nog opgesteld vanuit stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. Deze stichting is per 1 januari 2022 gefuseerd met stichting Monumentenwacht Noord en Oost tot stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: