Over onze organisatie

Stichting Monumentenwacht Overijssel is een particuliere organisatie met als (statutaire) doelstelling:

a) Het voorkomen van verval van gebouwde, groene en archeologische monumenten in de provincie Overijssel door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen gericht op duurzame instandhouding van deze monumenten, onder meer door:

  • het uitvoeren van regelmatige inspecties van een zo groot mogelijk aantal monumenten en eventueel (doen) verrichten van kleine herstelwerkzaamheden;
  • het periodiek monitoren van de staat van onderhoud van zoveel mogelijk monumenten.

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c) De stichting beoogt níet het maken van winst.

Inspectie van museum ANNO in Zwolle

In Overijssel inspecteren wij ruim 2.700 panden, objecten, groen of archeologisch erfgoed.

Onze organisatie maakt onderdeel uit van de moederorganisatie stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O, van waaruit wij ook de provincies Drenthe, Flevoland en Fryslân bedienen.

Onze (zowel praktisch als theoretisch opgeleide en zeer ervaren) Monumentenwachters werken vanuit drie vestigingen (in Overijssel vanuit Dalfsen) en hebben een vast rayon.

Ons beleidsplan 2022 – 2026 ‘de kracht van de wacht: samen sterk!’ vindt u terug onder de pagina nieuws en publicaties. Wit u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Ook ons jaarverslag 2022 is te downloaden vanaf onze pagina nieuws en publicaties. In dit jaarverslag kunt u veel informatie vinden over het werk van de Monumentenwacht in Overijssel.

Omdat wij een ANBI-status hebben, publiceren wij op tevens het standaardformulier ANBI publicatieplicht. U kunt deze van Monumentenwacht Overijssel hier inzien.

NB. Het standaardformulier ANBI publicatieplicht en ook het jaarverslag 2022 zijn opgesteld vanuit de per 1 januari 2022 gefuseerde stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O:

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: