Interieur inspectie

Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant van een object kan monumentaal zijn. En net als aan de buitenkant vindt ook binnen slijtage plaats. Met een interieur inspectie brengen we deze slijtage in kaart en geven we handige onderhoudstips. Zo blijft uw monumentale interieur het best behouden.

Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is ook een handige basis voor subsidieaanvragen, vergunningen of voordelig lenen.

1. Voorbereiden

De interieur inspectie start al voordat onze monumentenwachters bij u langs komen. Ter voorbereiding op de inspectie gaan ze na of het object al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoeken ze in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten, bij voorbeeld scheurtjes of vochtplekken. Ook zullen ze bij u informeren naar uitgevoerde reparaties, nieuwe gebreken of andere problemen.

2. Nauwkeurige opname

Tijdens de interieur inspectie controleren onze monumentenwachters alles wat ‘aard- en nagelvast’ zit. Binnenwanden, dragende constructies of vloeren bijvoorbeeld. Ook kijken ze naar de staat van karakteristieke elementen in het monument, zoals stucplafonds of een glas-in-loodraam. Onze monumentenwachters zijn toegerust met handige hulpmiddelen. Zo komen ze ook op plekken waar u zelf moeilijk bij kunt, of die u niet kunt zien.

3. Inspectierapport

De monumentenwachters beschrijven al hun bevindingen in een inspectierapport. Dit krijgt u toegestuurd. In het rapport ziet u een beoordeling van alle onderdelen van uw monumentale interieur. En ook praktische adviezen over schoonmaak en onderhoud. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Monumentenwacht Overijssel denkt hierover graag met u mee.

Kijk voor onze meest actuele tarieven in onze producten- en tarievenlijst.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: