Wie we zijn

Onze medewerkers

Ramon Frielink
Monumentenwachter Bouw

Gerald Getkate
Monumentenwachter Bouw I Specialist Archeologische Monumentenwacht I Molens I Bouw- en procesbegeleiding

Wouter Keizers
Monumentenwachter Bouw I Drone-piloot I Molens I NEN 2767

Joost Klanke
Monumentenwachter Bouw I Energie

Erik Pieper
Monumentenwachter Bouw I Bouw- en procesbegeleiding

Erwin Uringa
Groene monumentenwachter I Adviseur groen erfgoed

Ronny Verwoolde
Monumentenwachter Bouw I Adviseur bouw- en procesbegeleiding I NEN 2767

Peter Zuidberg
Monumentenwachter Bouw I Teamleider I Bouw- en procesbegeleiding I Energie


Han Dickhof
Administrateur I
Dagelijkse leiding bureau

Grietje Snijder
Bureausecretaresse

Eefje van Duin
Directeur-bestuurder

Onze motivatie

Wij zijn fans van monumenten. De historie en verhalen raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: