Wie we zijn

Han Dickhof
administrateur
dagelijkse leiding bureau

Eefje van Duin
directeur-bestuurder

Gerald Getkate
monumentenwachter / specialist archeologische monumentenwacht

Wouter Keizers
monumentenwachter / drone-piloot

Joost Klanke
monumentenwachter

Erik Pieper
monumentenwachter

Grietje Snijder
bureausecretaresse

Ronny Verwoolde
monumentenwachter / adviseur


Peter Zuidberg
monumentenwachter / teamleider

Erwin Uringa
groene monumentenwachter / adviseur groen erfgoed

Onze motivatie

Wij zijn fans van monumenten. De historie en verhalen raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: