Monumentenwacht Flevoland heeft nu ook een eigen website

Wie we zijn

Gerard Bastiaan
groene en archeologische monumentenwachter

Henk de Bruin
monumentenwachter
teamleider

Han Dickhof
administrateur

Gerald Getkate
monumentenwachter

Wouter Keizers
monumentenwachter

Erik Pieper
monumentenwachter

Grietje Snijder
bureausecretaresse

Ronny Verwoolde
monumentenwachter

Peter Zuidberg
monumentenwachter

Onze motivatie

Wij zijn fans van monumenten. De historie en verhalen raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: