NEN inspectie

Bij een NEN-inspectie inspecteren we uw monument met speciale software, die gebaseerd is op NEN 2767. Met de uitkomsten van de inspectie kunt u heel nauwkeurig berekenen hoeveel het onderhoud van uw monument de komende jaren gaat kosten. Handig, zeker wanneer u meerdere monumenten hebt of beheert.

1. Voorbereiding

De NEN-inspectie start al voordat onze monumentenwachters bij u langs komen. Ter voorbereiding op de inspectie gaan ze na of het object al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoeken ze in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten. Ook zullen ze bij u informeren naar uitgevoerde reparaties, nieuwe gebreken of andere problemen.

2. Opmeten

Elk onderdeel van uw monument wordt opgemeten. Dit is van belang voor de kostenberekening: het repareren van een vijf meter lange dakgoot is immers duurder dan een van drie meter. U krijgt van ons een offerte op maat.

3. De buitenkant en het dak

De monumentenwachters inspecteren de buitenkant van het object. Daarbij letten ze o.a. op de staat van het metsel- en schilderwerk, goten, afvoeren en sporen van lekkages. Ook kijken ze naar hekwerken, bestrating en begroeiing op het terrein. Speciale aandacht gaat uit naar het dak. Lekkages, aantastingen door schimmels of houtborende insecten: gebreken in het dak hebben vaak grote gevolgen voor de constructie van uw monument. Kleine gebreken, zoals een verstopte goot of een kapotte daklei, herstellen we meteen.

4. Naar binnen

Voor een volledig beeld van uw monument controleren we ook het interieur. Onze monumentenwachters kijken bijvoorbeeld naar scheurtjes in muren of vochtplekken. Ook controleren ze de staat van karakteristieke elementen in het monument, zoals stucplafonds of een glas-in-loodramen.

5. Inspectierapport

In een speciaal programma registreren de monumentenwachters de staat van uw monument. Elk onderdeel krijgt een score van 1 tot 6, waarbij 1 zeer goed is en 6 zeer slecht. Omdat in het programma ook de vervangingswaarde van elk onderdeel is opgenomen, ontstaat zo een zeer gedetailleerd overzicht van de onderhoudskosten. U krijgt van ons een uitgebreide rapportage van de inspectie.

Als abonnee van Monumentenwacht Overijssel profiteert u van onze lage tarieven. Ons uurtarief bedraagt € 62,- en ons voorrijtarief is € 60,-. U betaalt bij ons géén BTW.

De benodigde tijd voor een eerste inspectie, inclusief eenmalig opmeten, kan variëren van ca. 12 uur voor een eenvoudig pand tot ca. 48 uur als het complexer is. Voor vervolginspecties hebben we veel minder tijd nodig omdat het opmeten dan niet meer nodig is.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: