Begeleiding onderhoud

Het onderhoud aan uw monument kan soms tot problemen leiden als er geen goede begeleiding voorhanden is. Monumentenwacht Overijssel kan helpen met het in goede banen leiden van de werkzaamheden: ondersteuning bij planvorming, begeleiding én oplevering. Uitgangspunt: sober en doelmatig onderhoud.

Diensten:

Begeleiden onderhoudswerkzaamheden

Het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden aan een monument. Deze dienst kan in overleg met opdrachtgever, bestaan uit combinaties van de bovenstaande diensten en zaken zoals het bijwonen bouwvergaderingen en werkbezoeken tijdens de uitvoering.

Opleveringsinspectie

Een opleveringsinspectie, eventueel met herstel- en verbeterpunten voor de aannemer, is vaak een goede afsluiting van een project. Het levert u zekerheid op over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Offerte- en subsidieaanvragen

Naast begeleiding van de uitvoering van het onderhoud, kunnen wij u ook bij staan bij offerte-aanvragen, beoordeling en subsidie-aanvragen. 

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent onze diensten kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: