Vijf verduurzamingsideeën

Het ligt voor de hand om bij het verduurzamen van monumenten te kijken naar moderne methoden en materialen. In de nieuwbouw hebben die immers veel succes.

Toch kunnen deze nieuwe methoden bouwtechnisch behoorlijk ingrijpend zijn. Dat past niet altijd bij een historische constructie. Veel historische constructies en materialen ‘ademen’. Toepassing van moderne, afsluitende materialen kan zorgen voor vochtproblemen en erger.

Het voorgaande betekent natuurlijk niet dat er in een historische woning nooit een moderne maatregel mag worden getroffen. Maar het is wel verstandig om éérst na te gaan wat er met de traditionele methoden en voorzieningen kan worden bereikt. Door deze, eventueel na herstel, weer in gebruik te nemen, kan vaak het wooncomfort worden verhoogd, terwijl er ook energie wordt bespaard.

Hieronder willen we u vijf ideeën presenteren om middels de historische manier van bouwen en gebruiken van monumenten te werken aan energiebesparing. Klik en lees verder:

Natuurlijk kan u hierna altijd nog een stap verder zetten en nieuwe elementen (als isolatiepakketten) gaan toevoegen om nog verder te verduurzamen. Hierover vindt u meer informatie onder het beknopt overzicht van verduurzamingsmaatregelen via de kennisbank.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: