Subsidie Woonhuismonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. 

De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden (conform de ‘leidraad subsidiabele instandhoudingskosten‘) en (TIP) kan ook worden aangevraagd voor onderhoud of restauratie van een (meebeschermde) tuin.

Denk erom dat het een subsidie is die achteraf wordt aangevraagd (a 38%). Dus als u subsidie indient, gaat dit over uitgevoerd en gefactureerd werk in het voorgaande jaar.

Er is geen minimum of maximum aanvraagbedrag. Wel moet de aanvrager bij meer dan € 70.000,- een inspectierapport overleggen. Uw Monumentenwacht kan u hierbij ondersteunen.

Meer informatie vindt u hier.

Nog een laatste TIP: zorg ervoor dat u de facturen laat specificeren en correct ordent, dat maakt het aanvragen een stuk makkelijker! Wij kunnen u hiermee helpen en hebben voorbeelden van hoe u deze facturen het beste kunt ordenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: