Subsidie voor riet uit de regio

Een steuntje in de rug om historische boerderijen en bijgebouwen voor de toekomst te behouden en tegelijkertijd het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden stimuleren. Dat is de insteek van het project Riet uit de regio, waarvoor de stichting IJsselacademie, Monumentenwacht, de Overijsselse boerderijenstichtingen en de riettelersverenigingen in de Kop de handen ineenslaan. Boerderijeigenaren in Overijssel kunnen zich vanaf 1 mei aanmelden.

Binnen dit samenwerkingsproject vragen de deelnemende stichtingen en verenigingen aandacht voor het belang van agrarisch erfgoed. Overijssel kent een rijk bestand aan historische boerderijen en bijzondere bijgebouwen, die voor een groot deel bijdragen aan het streekeigen karakter van het platteland. Een sleutelmoment in het behoud van een historische boerderij is wanneer het rieten dak aan vervanging of grootschalig onderhoud toe is. Besluit de eigenaar om een rieten dak geheel of deels te vervangen, dan blijft de historische boerderij weer voor een periode van dertig tot veertig jaar behouden.

Tegelijkertijd wijzen de partners op de positieve effecten van het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden. De toepassing van dit kwalitatief goede product uit de achtertuin van Overijssel is duurzamer en klimaatvriendelijker dan de import van riet uit China of Oost-Europa. Bovendien draagt een groter gebruik van riet uit de regio bij aan de instandhouding van zowel het eeuwenoude ambacht van rietsnijden als het natuurgebied Weerribben-Wieden.

Binnen het project Riet uit de regio komen deze twee lijnen samen met het initiatief om boerderijeigenaren een steuntje in de rug te bieden bij de aanleg of herstel van hun dak met riet uit de Weerribben-Wieden. Om de herkomst van het riet optimaal te ervaren, worden komende winter eveneens verschillende excursies naar de rietlanden georganiseerd en zal vanaf voorjaar 2021 in een rondreizend locatieprogramma het achterliggende verhaal van de rietwinning worden verteld.

Voor de aanschaf of het herstel van een rieten dak met riet uit de Weerribben-Wieden is voor boerderijeigenaren een bijdrage van 7,50 euro per m2 beschikbaar, met een maximum van 1.500 euro. Meer informatie over de voorwaarden en het aanmeldformulier is ook te vinden op www.ijsselacademie.nl.

De aanmeldingstermijn loopt tot 1 juli 2020.

Een rietsnijder aan het werk in natuurgebied De Wieden (foto Albert Bartelds)

Het project Riet uit de regio is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel, met een bijdrage uit de subsidieregeling ‘Verhaal van Overijssel’. De deelnemende stichtingen zijn: IJsselacademie, Monumentenwacht, Sallands Erfgoed, IJsselhoeven, Twentse Erven en Maarkels Landschap. De deelnemende riettelersverenigingen De Wieden, De Weerribben en de AVRN Oldemarkt e.o., zijn verenigd in het platform Duurzame Ambachten Steenwijkerland.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: