Riolering

Aanvankelijk werd afvalwater afgevoerd via loden pijpen. Later werden zware gietijzeren pijpen gebruikt. Pas in de jaren zestig ging men over op kunststofpijpen.

Pvc afvoer verbonden met een oude gietijzeren afvoer

Voor de afvoer van afvalwater en regenwater buitenshuis gebruikte men gresbuizen. Dit zijn geglazuurde buizen van gebakken klei. De afvoerbuizen kwamen samen in een gemetselde verzamelput. Vandaar liep het water via een overstort naar de sloot of het riool. De riolering van de toiletten liep vroeger via een septic tank naar het riool. Bij verbouwingen en vernieuwingen komen resten van deze veelal vrij forse verzamelputten en rioleringen nog vaak tevoorschijn.

Heeft u een oudere woning dan is de kans groot dat u nog ouderwetse gresbuizen onder de grond heeft liggen. Oude gresbuizen kunnen door druk – bijvoorbeeld van auto’s op een oprijpad – barsten en dichtgedrukt worden. Dit veroorzaakt verstoppingen die alleen verholpen kunnen worden door een nieuw (kunststof ) riolering aan te leggen. Boomwortels kunnen ter plaatse van aansluitingen of scheuren de gresbuizen binnendringen en verstopping van de riolering veroorzaken. Bij schade aan rioolbuizen en verzamelputten spoelt veel grond de riolering in, waardoor naburige funderingen kunnen verzakken.

In oude woonhuizen bevinden zich vaak nog delen van oude loden afvoerstelsels. De overheid wil deze in verband met het gevaar voor de volksgezondheid zo snel mogelijk saneren.

Loden afvoer

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: