Kennismaking: Groene Monumentenwacht

Sinds deze zomer is Erwin Uringa ons team komen versterken als groene monumentenwachter / groen erfgoed adviseur.

De afgelopen jaren werkte Erwin vooral in gemeentelijke of aan gemeenten adviserende organisaties. Hier boog hij zich over de kwaliteiten van landschap, stad, dorp, wijk en bijvoorbeeld park, tuin of erf. Hij is gewend om cultuurhistorisch onderzoek te doen, te waarderen, structuur- en beheerplannen op te stellen en te adviseren op behoud en ontwikkeling.

We zijn blij dat Erwin zich bij de wacht heeft aangesloten: een enorme passie voor ons bijzondere erfgoed mét deskundigheid op het gebied van de gebouwde omgeving én de groene aanleg.

Fijn dat we zijn passie en deskundigheid kunnen inzetten om onze erfgoedeigenaren nog beter en breder van dienst te zijn op het gebied van groene monumenten en gebouwd erfgoed in de groene omgeving. Zo kunt u bij ons terecht voor inspectie, beheeradvies en begeleiding bij subsidieaanvragen.

Erwin, welkom!

De groene Monumentenwacht is een specialisme binnen de wacht voor inspectie, klein herstel en advies bij duurzame instandhouding van groen erfgoed. Wilt u meer weten? Neem contact op met uw provinciale Monumentenwacht.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: