Jaarverslag 2022

Elk jaar levert Monumentenwacht Overijssel een jaarverslag op. Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden uitgevoerd door de Monumentenwacht in het afgelopen kalenderjaar en geeft daarnaast ook inzage in de reikwijdte en het bereik van de Monumentenwacht.

Per 1 januari 2022 is Monumentenwacht Overijssel I Flevoland gefuseerd met stichting Monumentenwacht Noord & Oost (Drenthe en Fryslân) in Stichting Monumentenwacht de vier provinciën F D F O, van waaruit ons deskundige en onafhankelijke werk wordt uitgevoerd.

Het jaarverslag over uitvoeringsjaar 2022 is daarom een samengesteld jaarverslag waarin, naast Monumentenwacht Overijssel, ook de Monumentenwacht Drenthe, Flevoland en Fryslân een plek hebben gevonden. Net als de Groene en Archeologische Monumentenwacht en onze ‘plus’ op de reguliere werkzaamheden: Monumenten Advies Oost.

Het jaarverslag van 2022 kunt u hier lezen.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: