Digitaal inspectierapport en nota’s

Bij Monumentenwacht Overijssel is het mogelijk om inspectierapporten en nota’s voortaan niet meer via de post maar via uw e-mail te ontvangen !
U ontvangt uw post sneller en makkelijker als u overstapt op digitale verzending. Bovendien is dit duurzaam; we sparen samen het milieu door minder papier te gebruiken.
Neem daarvoor contact met ons op.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: