Cultuurfonds

In negen provincies zijn Cultuurfondsen voor Monumenten opgericht door het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Vanuit het Cultuurfonds worden laagrentende leningen verstrekt aan eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten of geregistreerde beeldbepalende panden om hun erfgoed in stand te houden, maar ook voor herbestemming en verduurzaming.

Wilt u hulp bij aanvragen? Neem dan contact met ons op!

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: