Monumentenwacht Flevoland heeft nu ook een eigen website

Het Algemeen Nut Beogend

Monumentenzorg beoogt het algemeen nut, dat is vanzelfsprekend. Onze preventieve insteek sluit daar ook bij aan en we zijn er dan ook trots op dat de Belastingdienst aan ons de ANBI-status heeft toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling), met de aantekening Culturele Instelling. Een actuele verantwoording vind u in het standaardformulier publicatieplicht. In ons laatste jaarverslag en in onze statuten kunt u nog meer informatie vinden.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: