Onze samenwerking

Service in alle provincies

Iedere provincie heeft zijn eigen Monumentenwacht. We zijn allemaal lid van Monumentenwacht NL en we hanteren ook allemaal het Inspectie HandBoek als basis.

Vanwege het grote maatschappelijk belang worden de Monumentenwachten in de meeste provincies gesteund met provinciale subsidies. De mate waarin verschilt, waardoor de tarieven variëren. De services variëren ook, maar zo nodig vullen we elkaar aan om u in alle provincies goed van dienst te kunnen zijn.

Speciale band met Flevoland

De band met Monumentenwacht Flevoland is hecht! Omdat deze provincie klein is en vrij weinig monumenten telt, is er één team voor Overijssel en Flevoland. Wel is er binnen het team een verdeling in regio’s en zo heeft naast Overijssel ook Monumentenwacht Flevoland zijn eigen ervaren en deskundige Monumentenwachters.

Samen sterk in vier provinciën

De Monumentenwachten in Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel werken samen vanuit één sterke moederorganisatie. De kracht van de wacht: samen sterk! En dé manier om ook ervaren specialisten in te kunnen zetten bijvoorbeeld op gebied van interieur inspecties, herbestemming, groen, archeologie, maar ook duurzaamheid.

Zo verzekeren we onafhankelijkheid

Het is voor de Monumentenwacht belangrijk onafhankelijkheid te waarborgen. Dat gebeurt op verschillende manieren:

Werken volgens toetsbare protocollen

Monumentenwacht Overijssel volgt bij onderhoudsinspecties altijd het Inspectie HandBoek van Monumentenwacht NL. Daarmee borgen we de onafhankelijke positie van de Monumentenwacht. Dit handboek sluit aan op NEN 2767: de norm die een methode geeft om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. In het handboek zijn ook de werkprocessen en –protocollen van Monumentenwacht uniform beschreven en vooraf vastgelegd. Dat maakt uitkomsten objectief, toetsbaar en niet door derden te beïnvloeden.

Onpartijdige aanbevelingen

Blijkt uit de inspectie van Monumentenwacht dat een monument onderhoud nodig heeft, dan verwijzen we graag naar het register Kennis&Kunde. Dit is een register van bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren.

Monumenten Advies Oost

Naast een personele unie met de Monumentenwacht Drenthe, Flevoland en Fryslân, werkt Monumentenwacht Overijssel ook van onder één dak samen met Monumenten Advies Oost.

Monumenten Advies Oost voert de ‘plus’ uit op het reguliere inspectiewerk van de Monumentenwacht. Denk hierbij aan hulp bij aanvragen van subsidies op het gebied van onderhoud, maar ook begroten van bouwwerkzaamheden en bouwbegeleiding. Monumenten Advies Oost ontvangt hiervoor geen subsidies.

Lees verder op de website van Monumentenadvies Oost

Monumenten.nl & Monumenten Community

Op Monumenten.nl vindt u alles over monumenten onder één dak. Van inspiratie tot praktische tips, voor als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of aankopen. Via de Monumenten Community komt u met andere eigenaren in contact en kunt u kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Zo gaat u goed voorbereid aan de slag met uw monument!

Meer weten? Kijk op Monumenten.nl

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: