Monumentenwacht Flevoland heeft nu ook een eigen website

Onze samenwerking

Service in alle provincies

Iedere provincie heeft zijn eigen Monumentenwacht. We zijn allemaal lid van Monumentenwacht NL en we hanteren ook allemaal het Inspectie HandBoek als basis.

Vanwege het grote maatschappelijk belang worden de Monumentenwachten in de meeste provincies gesteund met provinciale subsidies. De mate waarin verschilt, waardoor de tarieven variëren. De services variëren ook, maar zo nodig vullen we elkaar aan om u in alle provincies goed van dienst te kunnen zijn.

Speciale band met Flevoland

De band met Monumentenwacht Flevoland is nog hechter. Omdat deze provincie klein is en vrij weinig monumenten telt, is er altijd al één team voor Overijssel en Flevoland geweest. In één Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland, wel zo efficient voor u en voor ons.

Monumentenadvies Oost

Het team van Monumentenadvies Oost adviseert en begeleidt monumenteneigenaren in het oosten van Nederland bij beheer, onderhoud, restauratie en verbouw van monumenten. De monumentenadviseurs hebben unieke kennis en expertise op het gebied van monumenten.

Het bureau is slagvaardig en hanteert korte lijnen waarin persoonlijk contact met klanten centraal staat. Monumentenadvies Oost is niet afhankelijk van subsidies.

Lees verder op de website van Monumentenadvies Oost

Zo verzekeren we onafhankelijkheid

De twee teams binnen Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland werken onafhankelijk van elkaar. Het is voor beide teams belangrijk om die onafhankelijkheid te waarborgen. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Werken volgens toetsbare protocollen

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland volgen bij onderhoudsinspecties altijd het Inspectie HandBoek van Monumentenwacht NL. Daarmee borgen we de onafhankelijke positie van de Monumentenwacht. Dit handboek sluit aan op NEN 2767; de norm die een methode geeft om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. In het handboek zijn ook de werkprocessen en –protocollen van Monumentenwacht uniform beschreven en vooraf vastgelegd. Dat maakt uitkomsten objectief, toetsbaar en niet door derden te beïnvloeden.

Onpartijdige aanbevelingen

Blijkt uit de inspectie van Monumentenwacht dat een monument onderhoud nodig heeft, dan verwijzen we graag naar het register Kennis&Kunde. Dit is een register van bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren.

Monumenten.nl & Monumenten Community

Op Monumenten.nl vindt u alles over monumenten onder één dak. Van inspiratie tot praktische tips, voor als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of aankopen. Via de Monumenten Community komt u met andere eigenaren in contact en kunt u kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Zo gaat u goed voorbereid aan de slag met uw monument!

Meer weten? Kijk op Monumenten.nl

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: